Για να σας έρθει το e-mail επιβεβαίωσης πρέπει:

1) Να είστε ήδη πελάτης της ClickGR.

2) Να ελέγξετε τα e-mail που έχετε δηλώσει στην ClickGR (κανονικό και βοηθητικό).

3) Να έχετε γράψει σωστά τα e-mail στην ClickGR.

4) Να έχετε κάνει την αίτηση για αποστολή νέου κωδικού πληκτρολογώντας το σωστό e-mail ή το Α.Φ.Μ. σας.

5) Να ελέγξετε μήπως είναι πατημένα τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Caps Lock) και ποια είναι η γλώσσα γραφής.

Ισχύουν όλα τα παραπάνω και παρά ταύτα δεν σας ήρθε το e-mail επιβεβαίωσης - αλλαγής του κωδικού;

Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

  • Ψάξτε στο φάκελο "Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας". Μπορεί να είναι εκεί μέσα.

  • Αν δεν είχατε αποτελέσματα με το e-mail σας, τότε δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε τον Α.Φ.Μ. σας στο κίτρινο πλαίσιο.

  • Θυμηθείτε ότι δεν πρέπει να πληκτρολογήσετε όποιο e-mail νάναι, αλλά αποκλειστικά και μόνο ένα από αυτά που έχετε δηλώσει στην ClickGR.

  • Πολλές φορές υπηρεσίες WebMail δημιουργούν περίεργα φίλτρα που μπορεί να εμποδίζουν την αλληλογραφία από sites που έχουν σχέση με προβολή προϊόντων. Φροντίστε το ένα από τα 2 e-mail σας να είναι από διαφορετικό domain.