Αποκτήστε πελάτες - αυξήστε τις πωλήσεις σας με στοχευμένες διαφημίσεις που αποδίδουν. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας σε συγκεκριμένο target group!


Όροι Συμμετοχής

Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά

1. Η ClickGR προσφέρει σε κάθε νόμιμο χρήστη που αποδέχεται αυτούς τους όρους συμμετοχής  (στο εξής "χρήστης") τη δυνατότητα προβολής των διαφημίσεών του. Οι τιμές που αναγράφονται σε αυτό το site περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α., εκτός και αν αναγράφεται το αντίθετο.

2. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ClickGR είναι η χρήση διαδικτυακού λογισμικού προβολής και καταμέτρησης εμφανίσεων  και κλικ σε όλη την επικράτεια. Οι συντελεστές Φ.Π.Α. υπηρεσιών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Εφ' όσον οι υπηρεσίες που προσφέρει η ClickGr υλοποιούνται σε ολόκληρη την επικράτεια εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α και όχι κάποιος μειωμένος.

3. Πριν συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε / η οποιαδήποτε στο site της ClickGR πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει και να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται στη σελίδα αυτή. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σημαίνει την αυτόματη κι ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων.

4. Ο πελάτης με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα με τα καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία που παρέχει αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων και κλικ του κάθε πελάτη. Η ClikGR από την πλευρά της υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή τεχνική προσπάθεια εντός των δυνάμεών της έτσι ώστε το σύστημα να έχει την κατά το μέγιστο δυνατό ομαλή λειτουργία. 

5. Η ClickGR σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους δεν έχει το δικαίωμα ούτε πρόκειται ποτέ να αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρ' εκτός στα νομίμως ενεργούντα κρατικά όργανα και εφ' όσον αυτά έχουν νόμιμη δικαιοδοσία (π.χ. εισαγγελέας, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Η ClickGR διαβεβαιώνει τους πελάτες της ότι τα στοιχεία τους δεν πρόκειται ποτέ να δοθούν σε τρίτους (παρ' εκτός αν υπάρχει εισαγγελική εντολή) ούτε θα χρησιμοποιηθούν από την ίδια για διαφημιστικούς λόγους. Η ClickGR θα χρησιμοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας μόνο αν παραστεί λόγος επικοινωνίας με τον πελάτη και αφορά την επαγγελματική τους συνεργασία ή εξελίξεις, μετατροπές, προβλήματα στο πρόγραμμα αυτό ή /και με το λογιστήριο.

6. Το σύστημα λειτουργεί με προαγορά πακέτων δύο (2) τύπων: α) με χρέωση κλικ, β) χρέωση προβολών. Στην περίπτωση α (χρέωση κλικ) το πακέτο που προαγοράζει ο πελάτης εμπεριέχει τα κλικς που θα γίνουν στα banners του πελάτη τα οποία καταγράφονται και αφαιρούνται. Η προβολή των banner δεν χρεώνεται και σταματάει αυτόματα μόλις τελειώσουν - καταναλωθούν όλα τα προαγορασμένα κλικ. Για λόγους ορθής χρήσης του λογισμικού προβολής απαγορεύονται ρητώς banners  που να διαφημίζουν - προβάλουν - εμφανίζουν το τηλέφωνο του πελάτη (π.χ. καλέστε μας στο τηλέφωνο τάδε) ή την επίσκεψη του πελάτη σε συγκεκριμένη διεύθυνση (π.χ. επισκεφτείτε μας στην τάδε διεύθυνση). Αν ο πελάτης επιθυμεί κάτι τέτοιο, οφείλει να γράψει στη διαφήμισή του κάτι ανάλογο του "κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες" και να οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που να του δίνει πληροφορίες. Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης παραβιάζει τους κανόνες ορθής χρήσης και το ClickGR έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συγκεκριμένη διαφήμιση και να διαγράψει το αρχείο διαφήμισης με ταυτόχρονη ενημέρωση του πελάτη, χωρίς ο πελάτης που παραβίασε τους κανόνες χρήσης να έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση β (χρέωση προβολών) το πακέτο που προαγοράζει ο πελάτης εμπεριέχει τις εμφανίσεις που θα γίνουν στα banners του πελάτη οι οποίες καταγράφονται και αφαιρούνται. Τα κλικ των banners δεν χρεώνονται

7.Η δημιουργία των banners είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη. Τα banners πρέπει να έχουν τις διαστάσεις που ορίζονται από το σύστημα κάθε φορά. Σε περίπτωση προσφορών, όπου η ClickGr προσφέρει τη δωρεάν κατασκευή ενός (1) ή περισσοτέρων banners ο πελάτης οφείλει να περιγράψει το banner που ζητά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που θα ορίσει μονομερώς ο υπεύθυνος της ClickGr.

8.Η πώληση των πακέτων προβολής με χρέωση ανά κλικ γίνεται μέσα από ειδικά πακέτα που πωλούνται αποκλειστικά και μόνο μέσα από το Clickgr.gr. Ο πελάτης σε κάθε περίπτωση λαμβάνει νόμιμο παραστατικό (Τιμολόγιο Πώλησης) θεωρημένο από την Εφορία. Το παραστατικό εκδίδεται και αποστέλλεται αφού έχει επιβεβαιωθεί από το προσωπικό του Clickgr η καταβολή του 100% του αντιτίμου. Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται αφού έχει επιβεβαιωθεί από το προσωπικό του Clickgr η καταβολή του 100% του αντιτίμου.

9. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της χρήσης του προγράμματος και απαίτησης επιστροφής των χρημάτων εκ μέρους του πελάτη, επιστρέφεται το ποσοστό του πακέτου που αντιστοιχεί στο ποσοστό που δεν έχει καταναλωθεί.  Το σύνολο του ποσού της επιστροφής θα αποδοθεί τοις μετρητοίς στον πελάτη αμέσως μετά την παράδοση στο λογιστήριο της ClickGr του απαραίτητου Πιστωτικού Σημειώματος από τον πελάτη.

10. Η ClickGR διατηρεί ακέραιο σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή οποιασδήποτε καταχώρησης θεωρηθεί από τους υπαλλήλους της προσβλητική ή μη συνάδουσα με τα χρηστά ήθη, το ύφος της εταιρίας, την πολιτική ορθής χρήσης του συστήματος και τους όρους συμμετοχής (βλέπε και τον όρο 6).

11.Κάνοντας κλικ στη σχετική ένδειξη αποδοχής των όρων συμμετοχής κατά την εγγραφή σας δηλώνετε υπευθύνως ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους ανεξαιρέτως τους όρους που αναγράφονται σε αυτό το κείμενο.

 

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει. Αυτή η απάντηση ήταν ικανοποιητική για την απορία σας;

NAI ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΟΧΙ


Που θα διαφημιστώ;

Τι είδους διαφημίσεις επιτρέπονται;

Πώς θα προβληθούν τα προϊόντα/υπηρεσίες μου;

Πώς πληρώνω;

Γιατί ο ΦΠΑ είναι ίδιος για όλους;

Τι εγγύηση μου δίνετε;

Πώς ανεβάζω ένα banner;

Όροι συμμετοχής

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Πολιτική απορρήτου - Όροι και προϋποθέσεις

© 2009 - 2021 ClickGR